Peru in Bolivija

Bolivija je najvišje ležeča država v Južni Ameriki. Bogati jo več kot 30 etičnih skupin, ki še vedno skrbno varujejo svoje običaje. S sosednjim Perujem imata skupno zgodovino inkovskega imperija, ki je v svojem razcvetu zajemal velik del zahoda Južne Amerike. Druži pa ju tudi narodni ponos - jezero Titicaca.