Slovenija

Slovenija je stičišče štirih glavnih evropskih geografskih regij: Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine in Sredozemlja. Je dežela zasneženih hribov in zelenih dolin, kraških jam, ledeniških jezer, prijetnih mest in pristnih vasi.

Šentjur
Obiskali bomo Jelenov greben, kjer gojijo jelene. Ogled najstarejše lekarne in Minoritskega samostana Olimje.
Prevoz:
Cena od: